Damaso de la Cruz Pons - Ingeniero Industrial - Menorca
 
   

RELACIÓ NO EXHAUSTIVA D´ALGUNS PROJECTES (ELS MES SIGNIFICATIUS) REALITZATS:

Any 2012

 • Projecte activitats i instal·lacions magatzem de recanvis d'hostaleria.
 • Projecte activitats i instal·lacions cafè concert.
 • Acreditacions activitat innòcua per a diversos locals comercials.
 • Projecte activitats i instal·lacions bar.
 • Projecte activitats i instal·lacions aparcament de vehicles a l'aire lliure.
 • Acreditacions activitat innòcua oficina immobiliària.
 • Projecte instal·lacions elèctriques casino.
 • Projecte activitats i instal·lacions acadèmia ensenyament.
 • Acreditacions activitat innòcua estudi fotogràfic.
 • Projecte d'activitats i instal·lacions d'un local destinat a l'emmagatzematge de vehicles dedicats al transport de mercaderies per carretera.
 • Projecte d'activitats i instal·lacions herboristeria.
 • Projecte d'activitats i instal·lacions locutori.

Any 2011

 • Projecte activitats i instal·lacions taller mecànic.
 • Projecte activitats i instal·lacions garatge subterrani de vehicles.
 • Projecte activitats i instal·lacions cafeteria.
 • Documentació sol·licitud permís realització activitat exceptuable.
 • Pla d'emergència activitat exceptuable.
 • Certificat compliment normativa de sorolls discoteca.
 • Acreditacions activitat innòcua per a diversos locals comercials.
 • Projecte activitats i instal·lacions local lloguer de vehicles.
 • Certificats d'habitabilitat locals.
 • Projecte activitats i instal·lacions local lloguer de maquinària.
 • Projecte activitats i instal·lacions d'un restaurant.
 • Projecte ampliació de potència elèctrica d'un restaurant.
 • Projecte d'activitats i instal·lacions magatzem oxigen mèdic.
 • Acreditació Activitat innòcua gelateria

Any 2010

 • Projecte Instal·lacions elèctriques edifici d'habitatges.
 • Projecte Instal·lacions de climatització edifici d'habitatges.
 • Projecte activitats i Instal·lacions garatge subterrani de vehicles.
 • Projecte Instal·lació elèctrica d'enllaç per a edificis industrials.
 • Projecte activitats i Instal·lacions taller mecànic.
 • Projecte activitats i Instal·lacions despatx advocats.
 • Projecte ampliació de potència elèctrica hostal.
 • Projecte Instal·lacions d'enllaç edifici d'habitatges amb nou ascensor.
 • Acreditació Activitat innòcua oficina administrativa per a la recepció i lliurament d'equipatges per a clients d'allotjaments i serveis per al personal empleat.
 • Acreditacions activitat innòcua per a diversos locals comercials.
 • Projecte activitats i Instal·lacions club Nàutic.
 • Projecte d'instal·lació de gas per a restaurant.
 • Projecte activitats i Instal·lacions comerç al detall de mobles.
 • Acreditació activitat innòcua Comerç Menor d'Articles de Joieria, Rellotgeria i Bijuteria.
 • Projecte activitats i Instal·lacions elaboració i venda de menjars per a dur.
 • Projecte activitats i Instal·lacions clínica deontològic.
 • Projecte activitats i Instal·lacions edifici d'oficines.
 • Projecte bàsic i d'execució nau industrial 700 m².
 • Projecte bàsic i d'execució nau industrial 600 m².
 • Projecte activitats i Instal·lacions comerç al detall d'articles esportius.
 • Projecte ampliació de potència elèctrica restaurant.

Any 2009

 • Projecte Local d'assajos musicals en nau industrial Sant Lluís.
 • Projectes de muntatge de diverses grues d'obra.
 • Projectes d'activitats i instal·lacions diversos locals comercials.
 • Projecte d'activitats i instal·lacions agència de viatges.
 • Projecte d'activitats i instal·lacions locutori telefònic.
 • Projectes d'instal·lacions de protecció contra incendis habitatges de vacances.
 • Projecte d'activitats i instal·lacions d'una fusteria de fusta.
 • Projecte d'Activitats i Instal·lacions d'un establiment dedicat al Comerç al Major de Materials de la Construcció, Vidre i Articles d'Instal·lació.
 • Projecte bàsic i d'execució nau industrial 1.500 m².
 • Projecte d'activitats i instal·lacions centre de bellesa.
 • Projecte d'activitats i instal·lacions magatzem articles d'esport.
 • Projecte d'activitats i instal·lacions despatx advocats.
 • Acreditació activitat innòcua Comerç Menor d'Articles de Joieria, Rellotgeria i Bijuteria.
 • Projecte activitats i instal·lacions locutori.
 • Projecte activitats i instal·lacions ampliació restaurant a Sant Lluís.
 • Acreditació activitat innòcua Acadèmia.
 • Projecte activitats i instal·lacions magatzem de material contra incendis.
 • Projecte activitats i instal·lacions garatge subterrani de vehicles.

Any 2008

 • Projecte bàsic i executiu nau industrial fusteria (950 m²).
 • Projecte d´activitats i instal·lacions nau industrial fusteria (950 m²).
 • Projecte bàsic i executiu nau industrial per a fabricació de mobles i elements diversos en acer inoxidable (850 m²).
 • Projecte d´activitats i instal·lacions nau industrial per a fabricació de mobles i elements diversos en acer inoxidable (850 m²).
 • Projecte d´activitats i instal·lacions Edifici d´Oficines a Maó POIMA IV (2.500 m²).
 • Projecte d´activitats i instal·lacions local venda de fruita a Es castell.
 • Projecte d´activitats i instal·lacions botiga de belles arts i muntatge de marcs per a pintures i fotografies.
 • Projecte d´ampliació de potència indústria de fabricació de articles de regal i bijuteria (3.500 m²).
 • Projectes de línies de baixa tensió a Sant Antoni (TM Maó).
 • Projectes electrificació habitatges amb ascensor i piscina a Maó.
 • Projectes contra incendis diversos habitatges turístics a Sant Lluís, Mercadal, etc.
 • Projectes de muntatge de diverses grues d´obra, a Maó, a Ciutadella, etc.
 • Informes sol·licituds exempció del compliment de la normativa de supressió de barreres arquitectòniques.
 • Projectes d´ampliació de potència de locals, supermercats, etc.

Any 2007

 • Projecte Bàsic i executiu d´una nau industrial de 276,42 m² a Sant Lluís, d´una empresa de construcció completa, consolidació i reparació de terrenys i transport de mercaderies per carretera.
 • Projecte de activitats e instal·lacions de una establiment de agroturisme.
 • Projecte de Instal·lacions Elèctriques i Projecte de Instal·lacions de Climatització per a un Edifici destinat principalment a Vivendes, Garatge Subterrani, Locals i Serveis Comuns.
 • Projecte de Centre de Transformació i Mesura (CMM) de 400 KVA i línia de Mitja Tensió.
 • Projecte de Centre de Transformació i Mesura (CMM) de 1000 KVA i línia de Mitja Tensió.
 • Projecte per a la instal·lació de climatització per a Apartaments turístics.
 • Projecte de ampliació de instal·lacions elèctriques destinades al servei de climatització Apartaments turístics.

Any 2006

 • Projecte Basic i executiu d´una nau industrial de 968 m² a Sant Lluís, d´empresa instal·ladora de diverses especialitats (Instal·lacions elèctriques, lampisteria, fred, calor i condicionament d´aire).
 • Projecte de activitats i instal·lacions d´una nau industrial de 968 m² a Sant Lluís, d´empresa instal·ladora de diverses especialitats (Instal·lacions elèctriques, lampisteria, fred, calor i condicionament d´aire).
 • Direcció d´obra del projecte Bàsic i d'execució d´una nau industrial de 281,87 a Sant Lluís d´empresa instal·ladora.
 • Projecte de activitats i instal·lacions d´un magatzem d´empresa instal·ladora a una nau industrial de 281,87 m² a Sant Lluís.
 • Projecte de activitats e instal·lacions de un garatge aparcament subterrani de vehicles.
 • Projectes de línies de baixa tensió per a nous subministres.
 • Projecte de activitats e instal·lacions oficina administrativa serveis financers i comptables.
 • Projecte de activitats e instal·lacions de un magatzem de materials per a la construcció i auxiliars.
 • Projecte de activitats e instal·lacions de un dipòsit i magatzem general (vehicles automòbils).

Any 2005

 • Projecte activitats i instal·lacions Centre Comercial. Zones Comuns i Garatge.
 • Projecte Urbanització Sant Antoni (Maó).
 • Projecte de activitats e instal·lacions nau distribuïdora de premsa
 • Projecte de activitats e instal·lacions Reforma hotel 4 Estrelles edifici oferta complementària i habitacions personal.
 • Projecte de instal·lacions elèctriques (ampliació potència) de serveis comunes de un edifici de locals i oficines.
 • Projecte de activitats e instal·lacions zones comunes i garatge de un edifici per a ús comercial i serveis.
 • Projecte de activitats e instal·lacions de una Fusteria.
 • Projecte de activitats e instal·lacions de un dipòsit de magatzem general (embarcacions).
 • Projecte ampliació activitat local de exposicions (ya autoritzat) amb comerç menor de tota classe d´articles (incloent alimentació i begudes).
 • Projecte de activitats e instal·lacions de una nau empresa instal·ladora en diverses especialitats (instal·lacions elèctriques, fontaneria, fred, calor i acondicionament d´aire).
 • Projecte de activitats e instal·lacions oficina administrativa lloguer de locals industrials i altres lloguers.

Any 2004

 • Projectes de Xarxa BT,Ampliació de Potencia Elèctrica, Climatització, Instal·lacions Elèctriques associades a Climatització, Instal·lacions Elèctriques Piscina,Instal·lació grup electrogen per a Hotel.
 • Projecte de mesures de seguretat i protecció contra incendis per a 16 vivendes turístiques vacacionals a Torre Soli Nou.
 • Projecte de activitats e instal·lacions de un garatge aparcament subterrani de vehicles (25 places) a Maó.
 • Projecte de Instal·lacions Elèctriques per a un Edifici destinat a 24 Vivendes, Garatge Subterrani, 1 Local i Serveis Comunes a Maó.
 • Projecte de Instal·lacions de Climatització per a un Edifici destinat a 24 Vivendes, Garatge Subterrani, 1 Local i Serveis Comunes a Maó.
 • Projecte de activitats e instal·lacions Rellotgeria a Maó.
 • Projecte de activitats e instal·lacions Nau Industrial destinada a Dipòsit i Magatzem general.
 • Projecte de Instal·lacions Elèctriques per a un Edifici destinat principalment a Vivendes, Garatge Subterrani, Locals i Serveis Comunes i Projecte de activitats e instal·lacions de un garatge aparcament subterrani de vehicles .
 • Projecte bàsic i de mesures de protecció contra incendis per a supermercat a Ciutadella.
 • Projecte de instal·lacions de Aire Condicionat de una Industria de Fabricació de Formatge Fos i Projecte de remodelació de instal·lacions elèctriques per a alimentació equips d´aire Condicionat.
 • Projecte de centre de transformació urbana 5 (2L+1P) amb transformador de 630 KVA i línia de MT en Maó.
 • Projecte de activitats e instal·lacions condicionament espais exteriors: pista de esports i piscines per a HOTEL.
 • Projecte Activitats e Instal·lacions per a Establiment Hoteler.

Any 2003

 • Projecte Bàsic i executiu, i d´activitats i instal·lacions de una fusteria metàl·lica.
 • Projecte de instal·lacions elèctriques d´una nau industrial destinada a la manipulacions i emmagatzamament de cereals.
 • Projecte de activitats e instal·lacions d´un magatzem de materials per a la construcció i auxiliars al Polígon Industrial de Sant Lluís.
 • Projecte Instal·lacions eléctriques i de climatització d´un edifici d´ús administratiu
 • Projecte Activitats e Instal·lacions de un hostal residència.
 • Projecte de activitats e instal·lacions ampliació activitat de fabricació articles de bijuteria i regal i de la activitat de recobriments electrolítics.
 • Projecte de instal·lació i muntatge de una estació transmissora de ràdio.
 • Projecte de Modificació del Traçat de una Línia de Mitja Tensió Aèria (15 KV) .
 • Projecte de activitats e instal·lacions de un Magatzem per a Comerç major de productes alimentaris, begudes i tabacs per a Estació de Servei.
 • Projecte de activitats e instal·lacions ampliació nau indústria de la pedra natural.
 • Projecte de activitats e instal·lacions de un garatge subterrani (dues plantes) en Alaior.
 • Projecte de Instal·lacions Elèctriques per a un Edifici destinat principalment a Habitatges, Garatge Subterrani, Locals i Serveis Comunes en Alaior.
 • Projecte de instal·lacions elèctriques del Hotel a Sant Lluís.

Any 2002

 • Projecte d´activitats i instal·lacions Taller Mecànic i venda detall Cotxes
 • Projectes d´electrificació edificis d´habitatges garatge i locals comercials.
 • Projecte d´activitats i instal·lacions Garatge edifici Carrer Ciutadella.
 • Projecte d´activitats i instal·lacions Restaurant Club Marítim Maó.
 • Projecte d´activitats i instal·lacions Taller Mecànic i venda detall Cotxes.
 • Projecte instal·lacions Eléctriques Estació depuradora Cala Galdana.
 • Projectes d´habitatges amb piscina a Trebalúger (3 Ud), a Sant Lluís, Arenal d´en Castell, a Fornells, a Sant Jaume Alaior, a Cala Llonga, Malbúger, Maó, etc.
 • Projectes de Xarxes de Baixa Tensió, Carrer Ciutadella de Maó, Arenal d´en Castell, Punta Prima, etc.
 • Projecte d´activitats i instal·lacions Magatzem Pintures POIMA.
 • Projecte d´activitats i instal·lacions Magatzem de Gasos.
 • Projecte Muntatge Grues Torre diversos edificis.
 • Projecte d´instal·lacions Elèctriques Empresa de Fabricació Caixes de Cartró.

Any 2001

 • Projecte d´activitats i instal·lacions Oftalmòleg a Fort de l´Eau de Maó.
 • Projecte d´activitats i instal·lacions Nau Industrial a Sant Lluís, Magatzem de Productes d´alimentació.
 • Projecte d´activitats i instal·lacions Agencia de Viatges a POIMA.
 • Projecte d´activitats i Instal·lacions Centre de Salut de Ferreries.
 • Projectes d´habitatges amb piscina, a Torresoli (10 Ud), a Malbúger, etc.
 • Projecte d´activitats i instal·lacions Restaurant a Sant Luís.
 • Projectes de Xarxes de Baixa Tensió a Trebalúger, a Maó, a Alaior etc.
 • Projecte d´instal·lació Dipòsit Nitrogen per a Kraf Foods España.
 • Projecte Instal·lacions Elèctriques Magatzem Material Elèctric.
 • Projecte d´activitats i instal·lacions Hotel Punta Prima.
 • Projecte modificació Vehicle Furgoneta.
 • Projecte Instal·lacions protecció contra incendis Habitatges vacacionals a Torresolí.

Any 2000

 • Projecte d´activitats i instal·lacions Seu Social Club Marítim.
 • Projecte d´instal·lacions Elèctriques i de Climatització Seu Social Club Marítim.
 • Projecte d´activitats i Instal·lacions Oficina Bancària.
 • Projecte Estació Bombeig Aigües Residuals Cala Galdana.
 • Projecte d´activitats i Instal·lacions Comerç Material Construcció a Polígon Industrial Sant Lluís.
 • Projecte d´activitats i instal·lacions Gestor de residus sòlids.
 • Projecte d´instal·lacions elèctriques i frigorífiques magatzem fruita a POIMA.
 • Projecte d´activitats i Instal·lacions Magatzem material elèctric.
 • Projecte xarxa BT i enllumenat públic Alcaufar (Sant Lluís).

Any 1999

 • Projecte d´activitats i Instal·lacions Dipòsit d´aigua Kraft Jacob Suchard Iberia.
 • Projecte d´activitats i Instal·lacions Magatzem Fusta.
 • Projecte d´activitats i Instal·lacions Perruqueria.
 • Projecte d´estació GLP 7+7 botelles.
 • Projecte d´activitats i Instal·lacions Farmàcia a Maó.
 • Projecte d´instal·lacions Llum de descarrega a alta tensió.
 • Projecte d´activitats i Instal·lacions Sucursal Bancària a Maó.
 • Projecte d´activitats i Instal·lacions Consulta professional sanitari a Maó.

Any 1998

 • Projecte d´activitats i Instal·lacions gimnàs a Maó.
 • Projecte d´instal·lacions elèctriques discoteca a Sant Lluís.
 • Projecte dipòsit GLP de Maó.
 • Projecte Instal·lacions protecció contra incendis Hotel Agroturisme.
 • Projecte Estació Transformadora a Polígon Industrial Ferreries.
 • Projecte d´activitats i Instal·lacions Sucursal Bancària a Maó.
 • Projecte Dipòsit GLP a Biniarroca.
 • Projecte d´activitats i Instal·lacions Fabricació Sabates.
 • Projecte d´activitats i Instal·lacions Industria Pedra Natural a POIMA.
 • Projecte Instal·lacions protecció contra incendis Hotel a Cala en Porter.
 • Projecte d´activitats i Instal·lacions Ampliació Industria Fabricació Articles de Regal.
 • Projecte d´activitats i Instal·lacions Supermercat a POIMA.

Any 1997

 • Projecte d´activitats i Instal·lacions Catering a Maó.
 • Projecte d´activitats i Instal·lacions Centre Comercial Roba Maó.
 • Projecte d´activitats i Instal·lacions Centre Comercial Jardineria Maó.
 • Projecte d´instal·lacions per Hotel a Sant Lluís.
 • Projecte d´instal·lacions Climatització per Hotel a Sant Lluís.
 • Projecte Dipòsit GLP per Hotel a Sant Lluís.
 • Projecte d´activitats i Instal·lacions Agència Transports.

Any 1996

 • Estudi xarxa aigua Urbanització Serpentona (Cala Galdana).
 • Estudi i valoració xarxa aigua Ajuntament Maó.
 • Estudi i valoració xarxa aigua Ajuntament Es Castell.
 • Projecte d´activitats i Instal·lacions Agència Assegurances a Maó
 • Projecte d´activitats i Instal·lacions Escola de pintura.
 • Projecte d´activitats i Instal·lacions i pla d´emergència hotel a Arenal d´en Castell.
 • Projecte d´activitats i Instal·lacions Edifici Religiós a Maó.
 • Projecte d´activitats i instal·lacions Bugaderia.
 • Projecte d´activitats i instal·lacions Ampliació Nau Fabricació Pa.

Any 1995

 • Projecte d´activitats i Instal·lacions Indústria Cárnica.
 • Projecte dos dipòsits GLP per 36 habitatges a Es Castell.
 • Projecte dipòsit GLP 19.070 l per Hospital Geriàtric Maó.
 • Projecte Instal·lacions protecció contra incendis Hotel.
 • Projecte Instal·lacions Elèctriques magatzem tàbac.
 • Projecte d´activitats i Instal·lacions Taller Bijuteria.

Any 1994

 • Pla Emergència Hotel Arenal d´en Castell.
 • Projecte d´activitats i instal·lacions ampliació centre emmagatzemant GLP envasat (58.500 Kg).
 • Projecte d´activitats i instal·lacions Garatge tres plantes i 300 vehicles a Maó.
 • Projecte d´activitats i instal·lacions Restaurant a Maó 1000 m² i 330 persones.

Any 1993

 • Projecte d´activitats i instal·lacions Cafè Concert.
 • Projecte Instal·lacions Elèctriques Teatre.
 • Avantprojecte Sala de Bingo.
 • Projecte Instal·lacions Elèctriques Planta tractament aigües residuals.

Any 1992

 • Projecte bàsic i executiu Nau Industrial Instal·lador electricista a Maó 900 m² de magatzem i 300 m² d´exposició.
 • Projecte d´activitats i instal·lacions Nau Industrial Instal·lador electricista a Maó 900 m² de magatzem i 300 m² d´exposició.
 • Projecte d´activitats i instal·lacions Apart-hotel 70 Ud.
 • Projecte d´activitats i Instal·lacions Sala de Ball.

Any 1991

 • Projecte dipòsit combustible 10.000 l.
 • Projecte enllumenat pistes de tenis.
 • Projecte instal·lacions elèctriques església.
 • Projecte distribució d´aigua.
 • Projecte instal·lacions bombeig.
 • Projecte calefacció i subministrament de combustible.
 • Projecte d´activitats e instal·lacions centre emissor-receptor TV.
 • Projecte enllumenat públic.
 
Camí de Ses Rodees, 1h 07714 Maó Illes Balears tel. 971 35 57 97 Fax 971 35 70 06 Mòbil 661 25 37 01blank_gif
castellano català