La Certificació Energètica d'Edificis, Habitatges i Locals

El passat 16 d'abril va entrar en vigor el RD 235/2013, de 5 d'abril pel qual tots els edificis, habitatges i locals que hagin de ser arrendats o venuts, han de tenir un certificat energètic.

Es tracta d'un certificat pel qual es verifiquen les característiques energètiques, obtenint així una qualificació energètica.

La nostra empresa els ofereix el servei de realització de tots els treballs necessaris per a la realització dels certificats energètics que estableix la normativa, l'obtenció de la qualificació energètica així com la tramitació si escau en els organismes oficials corresponents, tot això a un preu raonable a determinar en cada cas, i que dependrà de diversos factors, entre ells el numero d'habitatges i / o locals a certificats simultàniament la complexitat de les instal·lacions, la superfície en metres quadrats del local, edifici o habitatge, o la documentació que s'aporti sobre la propietat a certificar.

La certificació energètica és obligatòria a partir del dia 1 de juny i el seu incompliment és sancionable.

El RD 235/2013 de 5 abril, exigeix ​​el certificat al propietari d'un edifici, habitatge o local que hagi de ser venut o arrendat. També és exigible als edificis de nova construcció. A més, l'etiqueta d'eficiència energètica ha de figurar en tota oferta, promoció i publicitat dirigida a la venda o lloguer de l'habitatge o local. Les immobiliàries hauran d'exhibir l'etiqueta energètica en els seus anuncis. L'incompliment d'aquests preceptes serà considerat una infracció sancionable. el Reial decret no distingeix entre habitatges i locals comercials. Només s'exceptuen els edificis industrials i els locals que tinguin menys de 50 metres quadrats o que es lloguin per menys de 4 mesos.

El certificat permetrà determinar la qualitat de l'habitatge des d'un punt de vista d'estalvi energètic. L'etiqueta energètica classifica els edificis des de la A (Favorable) a G (Desfavorable).

Un bon certificat permetrà detectar on es produeixen les despeses innecessàries en instal·lacions deguts a males condicions de l'habitatge o instal·lacions, permetent al propietari augmentar la qualitat de l'habitatge que desitja vendre o llogar.

El certificat té una validesa de 10 anys, pel que la seva repercussió anual és molt baixa. Els potencials estalvis a obtenir superen amb escreix el cost del certificat.

Si l'habitatge edifici o local, no està exempta del seu compliment, el propietari té l'obligació de tenir aquest certificat. Qualsevol persona o associació de consumidors li podria denunciar per incompliment.

No tenir el certificat implica una infracció en matèria de consumidors i usuaris, així com una infracció en matèria de certificació d'eficiència energètica.

Ja que l'etiqueta energètica s'ha d'incorporar a tota oferta, promoció i publicitat dirigida a la venda o lloguer, es podria sancionar propietaris o immobiliàries.

El govern ha posat en marxa una sèrie d'ajudes per a les comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats o propietaris únics edificis d'habitatges.

 
Camí de Ses Rodees, 1h 07714 Maó Illes Balears tel. 971 35 57 97 Fax 971 35 70 06 Mòbil 661 25 37 01
castellano català