Damaso de la Cruz Pons - Ingeniero Industrial - Menorca
 
   

PROJECTES:

Inclou la redacció del projecte, el disseny si escau dels edificis, locals i/o les seves instal·lacions i la direcció facultativa d´obres i instal·lacions corresponents.

 • Bàsic i d´execució d´edificis i naus industrials.
 • D´Activitats (Menors i Majors) i Instal·lacions, en general, entre les quals podríem destacar: Bars, Restaurants,Cafeteries; Locals i edificis industrials; Locals comercials; Centres comercials; Oficines i despatxos; Supermercats i Botigues d´Alimentació; Carnisseries; Peixateries; Impremtes i Arts Gràfiques; Garatges; Tallers de Reparació d´Automòbils; Tallers de Reparació de Motocicletes; Centres Hospitalaris; Despatxos de Professionals Sanitaris; Clíniques Veterinàries; Hotels, Cinemes, Teatres, Locals d´Espectacles; Cafès Concerts; Locals de Pública Concurrència, etc.
 • Línies i Xarxes de Mitja Tensió.
 • Línies i Xarxes de Baixa Tensió.
 • Estacions i centres de transformació.
 • Dipòsits de combustible.
 • Dipòsits de Gas.
 • Instal·lacions Elèctriques en Edificis d´Habitatges.
 • Instal·lacions Elèctriques en Edificis i Locals.
 • Ampliació de Potència Elèctrica.
 • Instal·lacions de Climatització i Aire condicionat en edificis d´habitatges.
 • Instal·lacions de Climatització i Aire condicionat en edificis i locals.
 • Instal·lacions de Calefacció.
 • Instal·lacions d´Aigua Freda i Calenta.
 • Instal·lacions d´Aigua Calenta per Energia Solar.
 • Estudis d´Impacte Ambiental.
 • Energies Renovables.
 • Centrals Fotovoltaiques: per a injecció a xarxa, per a consum propi, etc.
 • Instal·lacions d´Energia Solar Tèrmica.
 • Instal·lacions d´Energia Solar Fotovoltaica.
 • Infraestructures Comuns de telecomunicació.
 • De protecció contra incendis, justificant el compliment de la normativa vigent.
 • De protecció contra incendis en establiments industrials.
 • D´habitatges turístics vacacionals.

ALTRES TREBALLS:

 • Certificats: De final d´obra o instal·lació; D´instal·lacions; De solidesa; De compliment reglament de Barreres arquitectòniques; D´habitabilitat; etc.
 • Certificats i Acreditacions Activitats Inòqües.
 • Informes.
 • Peritacions.
 • Valoracions.
 • Estudis Bàsics de Seguretat i Salut.
 • Estudis de Seguretat i Salut.
 • Coordinació de Seguretat i Salut.
 • Justificació compliment reglament de Barreres Arquitectòniques.
 
Camí de Ses Rodees, 1h 07714 Maó Illes Balears tel. 971 35 57 97 Fax 971 35 70 06 Mòbil 661 25 37 01blank_gif
castellano català