Damaso de la Cruz Pons - Ingeniero Industrial - Menorca
 
   

L´ENGINYER I EL LLIURE EXERCI DE LA SEVA PROFESSIÓ

El procés edificador és avui dia i cada vegada més un procés multidisciplinari. Un dels tècnics que participa a l´esmenta´t procés, amb un pes específic considerable és l´Enginyer Industrial.

Tots els edificis i construccions en general de qualsevol tipus han de ser dissenyats per donar resposta adequada a la activitat que en ells, s´ha de desenvolupar:

  • Un habitatge es dissenya per a que les persones humanes agrupades en unitats familiars, puguin desenvolupar amb comoditat les seves activitats quotidianes, alimentar-se, descansar, dormir, relacionar-se amb els seus semblants i familiars, esta protegits de les inclemències del temps etc.
  • Un edifici o establiment industrial es dissenya per a que es pugui desenvolupar correctament la activitat industrial prevista, generalment un procés productiu, per a la fabricació més o menys seriada de un producte o gamma de productes.
  • Un bar, un restaurant o una cafeteria es dissenyen per a desenvolupar la activitat de restauració i reunió corresponent, el consum en el mateix local de menjars i/o begudes per a un determinat número màxim de persones simultàniament.
  • Un local, o un centre comercial ha d´estar dissenyat per a permetre el correcte desenvolupament de les transaccions comercials corresponents donar recer als Senyors clients i permetre que aquests realitzin les seves compres amb comoditat.

En concordança amb l´anterior, la normativa vigent exigeix projecte d´activitats en gairebé qualsevol cas amb molt poques excepcions (per exemple habitatges) incloent els projectes específics de les instal·lacions necessàries per al correcte i adequat funcionament de l´activitat a desenvolupar. L´enginyer és el professional adequat per a desenvolupar els projectes indicats i dirigir les obres i instal·lacions corresponents i garantir els estàndards de qualitat exigits en el projecte.

En alguns casos l´enginyer pot ser l´únic professional que intervé en el procés d´edificació, ja que també aquesta habilitat per a realitzar el projecte executiu; el cas mes típic és el de naus i edificis industrials, encara que també poden ser altres edificis: oficines, comerços, etc.

L´enginyer és també el professional adequat en altres àmbits com per exemple l´urbanisme: projectes d´urbanització, plans generals i parcials d´ordenació, estudis de detall etc. En el projecte, desenvolupament i realització d´algunes instal·lacions especifiques: Xarxes de Mitjana, Baixa Tensió, Estacionis Transformadores, generació d´energia, energies renovables, solar fotovoltaica per a ús propi o per a injecció a xarxa, fontaneria, sanejament, ACS convencional i/o solar, dipòsits de combustible, de GLP, xarxes de proveïment d´aigua, de sanejament, de gas; instal·lacions de calefacció, ACS, Climatització, etc.

 

 
Camí de Ses Rodees, 1h 07714 Maó Illes Balears tel. 971 35 57 97 Fax 971 35 70 06 Mòbil 661 25 37 01blank_gif
castellano català